NAAR START DATABASE

Carel Limberger

GeslachtMan
Leeftijd58 jaar (Gebaseerd op doopdatum/begraafdatum)
 
Gedoopt14-12-1727teLeeuwarden
Begraven11-8-1786teStavoren
 
Kerkelijk huwelijk 22-4-1759 te Bolsward
 
metAnke Steensma
 Geboren± 1730
 Begraven16-11-1781
NotitiesBolsward, huwelijken 1759
Vermelding: Ondertrouw op 6 april 1759
Man: Carel Limberger
Vrouw: Aneke Huisema afkomstig van Bolsward
Opmerking : aangegeven door de bruidegom, vroedsman te
Idsegahuizum en Piaam, met consent van zijn vader en moeder
en de vader van de bruid, ten overstaan van de praeses P. Coopmans
[bron: Ondertrouwregister Gerecht Bolsward 1750-1811]
 
Bolsward, huwelijken 1759
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 april 1759
Man: Carel Limberger
Vrouw: Ankke Huisema afkomstig van Bolsward
Opmerking: predikant te Idsegahuizen en Piaam
[bron: Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward 1735-1777]
 
Kind  Willem
Notities persoonIdezegahuizen en Piaam
1755. Carel Limberger, geboren te Leeuwarden, is
als kandidaat bevestigd den 2 November ; verroepen naar
Stavoren , nam hij afscheid den 9 September 1759.
[bron: Naamlijst der Predikanten in de Hervormde Gemeenten van Friesland (1e deel),
door Ds.T.A.Romein, uitgegeven in 1888]
 
Stavoren
1759. Carel Limberger, beroepen van Idsegahuizen
in plaats van Idema tot rector en 2den predikant of
avondprediker, deed zijn intreerede den 30 September
en werd emeritus den 6 Junij 1786. Hij overleed den
4 Augustus, oud ruim 58 jaren.
[bron: Naamlijst der Predikanten in de Hervormde Gemeenten van Friesland (2e deel),
door Ds.T.A.Romein, uitgegeven in 1888]
Notities geboorteLeeuwarden, doopjaar 1727
Dopeling: Carel
Gedoopt op 14 december 1727 in Leeuwarden
Zoon van Johannes Limberger en Aletta van der Mast
Getuige: Tryntje
[bron: Doopreg.Herv.gem.Leeuwarden 1723-1730]
 
Notities overlijdenStavoren overlijden/begraven 1786
Overleden: Caarel Lonbargen
Datum: 11 augustus 1786
Ontvangen 8-0-0 wegens beluiden
[bron: Begraafboek Herv.Gem.Stavoren 1761-1815]